Zásady ochrany osobných údajov

Správca osobných údajov

Správcom Vašich osobných údajov je prevádzkovateľ internetového obchodu www.ijkdesign.sk:

Ing. Iveta Kiková – iwa grafik
Na križovatkách 35/F
821 04 Bratislava
IČO: 41 157 427
DIČ: 1047749406
Číslo v živnostenskom registri: 112-36186
(Okresný úrad Bratislava)

Ing. Jana Jelínková
Matejkova 3026/6
841 05 Bratislava
IČO: 53 186 630
DIČ: 1082770876
Číslo v živnostenskom registri: 110-290119
(Okresný úrad Bratislava)

tel.: +421 908 710412
e-mail: obchod@ijkdesign.sk

Aké osobné údaje spracúvame

Pre potreby vybavenia objednávky spracúvame: meno, priezvisko, adresu, e-mail a telefónne číslo. Tieto údaje slúžia na komunikáciu s Vami počas vybavenia objednávky a tiež pre zabezpečenie doručenia tovaru. Zároveň sme povinní tieto údaje archivovať pre vedenie účtovníctva a prípadné zabezpečenie vybavenia reklamácie podľa platných právnych predpisov.

V prípade, že si u nás vytvoríte zákaznícky účet, ukladáme informácie, ktoré nám pri registrácii poskytnete, aby ste ich nemuseli v prípade ďalšej objednávky opakovane zadávať do Vášho užívateľského profilu. V našom obchode je však možné nakupovať aj bez registrácie. Taktiež všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského mena). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Pokiaľ počas návštevy nášho webu zanecháte na stránke komentáre ku článkom alebo hodnotenia produktov, potom zbierame aj nasledujúce údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára/hodnotenia a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Odovzdávanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám len v týchto prípadoch:

  1.  pre potreby doručenia tovaru poskytujeme Vaše osobné údaje dopravcovi, ktorého ste si zvolili tak, aby bolo možné tovar doručiť. Dopravca je oprávnený spracúvať tieto údaje len na účely doručenia tovaru,
  2.  na základe iných právnych nárokov, ak nám právny poriadok alebo orgán štátnej moci uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali Vaše osobné údaje pre plnenie našich zákonných povinností pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory.

Ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame

Vaše osobné údaje uvedené na faktúre archivujeme po dobu, ktorú nám určuje Slovenská legislatíva ohľadom archivácie účtovných dokladov. V prípade, že máte u nás registrovaný zákaznícky účet, údaje potrebné pre funkčnosť tohto účtu uchovávame počas celej doby existencie účtu.

Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov

Dotknutá osoba má v zmysle GDPR tieto práva:

Právo na opravu.
V prípade, že osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame sú chybné, máte právo žiadať ich opravu
alebo doplnenie.

Právo na výmaz.
Dotknutá osoba má právo požadovať, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal jeho osobné údaje pokiaľ už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané a pokiaľ ich nie je potrebné archivovať podľa platnej legislatívy (napr. faktúry).

Právo na prístup k informáciám týkajúcim sa Vašich osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa informácie týkajúce sa jeho osobných údajov:

  • účel spracovania osobných údajov
  • kategórie dotknutých osobných údajov
  • kto sú iní príjemcovia spracúvaných osobných údajov
  • doba uloženia osobných údajov
  • či má kupujúci právo požadovať opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu
  • informáciu o zdroji osobných údajov, pokiaľ neboli získané priamo od dotknutej osoby

Právo na prenosnosť údajov.
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré o nej spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo na prenos týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Právo namietať
Vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ na Vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracúvaniu týchto Vašich osobných údajov.

Odvolanie súhlasu
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Takéto odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov, ktoré bolo založené na predošlom súhlase, a ktorých archiváciu si vyžaduje legislatíva.

Cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením Vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre Vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať Vaše údaje pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či Váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili Vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, bude Vaše prihlásenie platné dva týždne. Pri odhlásení sa z Vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo Vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Používame funkčné a technické cookies, ktoré zabezpečujú fungovanie e-shopu, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by naša internetová stránka riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné. Do tejto kategórie zaraďujeme aj cookies, vďaka ktorým pre Vás uchováme obsah košíka aj bez toho, aby ste boli prihlásení.

Existujú metódy, ktorými môžete spravovať alebo obmedziť možnosti ako využívame cookies vo Vašom prehliadači prostredníctvom jeho nastavenia alebo pomocou programov tretích strán. V prípade, že takéto nastavenie obmedzí funkčnosť cookies, ktoré sú nutné pre správne fungovanie stránky, môžu prestať fungovať niektoré funkcie našej stránky, ktoré tieto cookies používajú.

Kontrola príspevkov

Komentáre a recenzie návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu. Taktiež môžu byť kontrolované na výskyt nevhodného alebo nelegálneho obsahu a v prípade, že takýto obsah je súčasťou príspevku, nemusí byť príspevok zobrazený. Pokiaľ na našej stránke zaznamenáte takýto obsah, môžete ho nahlásiť na našej e-mailovej adrese alebo telefónnom čísle.

Podanie sťažnosti

Pokiaľ ste presvedčený, že Vaše osobné údaje spracúvame protiprávne, môžete podať sťažnosť alebo námietku prostredníctvom nášho e-mailu alebo telefónnej linky. Taktiež máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete takéto pochybenie riešiť najprv s nami.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné od 7. 3. 2021 a prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ich aktualizovať v prípade zmeny v spracúvaní osobných údajov a v prípade legislatívnej zmeny.