Naša značka IJK design vznikla spolu s nápadom prinášať ľudom novými technikami spracované krásne staro-nové folklórne motívy, posolstvá, odkazy a kreatívne nápady. Chceme využiť technologické postupy a materiály súčasnej doby a zároveň zachovať to, čo je dobré, tradičné a overené.
Zaoberáme sa termotlačou na textílie, hlavne tričká, mikiny, tašky, prípadne aj na iné reklamné predmety v rámci našich možností. Chceme vám ich ponúknuť v novom, nám blízkom a originálnom šate. Preto sme sa spojili a vytvorili túto značku.

Iveta
Kreatívnosť ma sprevádzala už od mala. Zaoberala som sa ručnými prácami a handmade výrobou všetkého možného. Z textilnej tvorby to bolo najprv vyšívanie a šitie módnych kreácií pre seba, až som sa dopracovala k šitiu folklórnych doplnkov a krojov, hlavne sukní pre folkloristov. Pracovala som vo firme, ktorá okrem tlačovín pre zákazníkov vyrábala aj firemné a klubové tričká v malých sériách. Tam som sa zoznámila s nažehľovacími fóliami, ktoré ma zaujali, a videla som v nich väčší potenciál ako sú len logá firiem. Ako obdivovateľka folklóru, ľudovej tvorby, remesiel a tanečníčka ľudových tancov, som sa rozhodla túto lásku premeniť na niečo hmatateľné, ale zároveň použiteľné v každodennom živote. Preto mi napadlo založiť si vlastnú značku. V tejto myšlienke ma podporila aj moja dlhoročná kamarátka Janka.

Jana
Kresba ma sprevádza po celý môj život. Motívy mojich kresieb sú často spojené s príbehom, nezriedka biblickým. Ich stvárnenie je väčšinou schematické a v náznakoch. Folklórne motívy a ornamenty sú mi veľmi blízke, lebo sú často vytvorené spojením geometrických tvarov a rastlinných prvkov. Sú vlastne oslavou všetkého krásneho okolo nás a veľkej ľudskej tvorivosti. Nápad prinášať ľuďom dnešnej doby túto krásu pomocou nových technológií ma veľmi oslovil.

Preto sme spojili s Ivetkou svoje sily a dary a pustili sme sa do budovania našej značky. Jej názov vznikol kombináciou našich iniciálok IK a JJ – IJK design.

Veríme, že vás naše výrobky potešia a budete mať z nich takú radosť, akú máme my pri ich tvorbe.