Naše výrobky posielame momentálne iba prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. ako balík na adresu, pričom je možné si vybrať platbu vkladom na účet alebo dobierku. Ceny za dopravu sú nasledovné:

  • balík na adresu + platba na účet……….4,50 €
  • balík na adresu + dobierka…………………5,80 €

Balík na adresu

Objednané produkty budú doručené na adresu uvedenú v objednávke prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Spôsob platby je možný na dobierku alebo platbou na náš účet vopred.

Balík doručuje SP na odovzdávacie miesto podľa adresy a avizuje adresátovi doručenie balíka prostredníctvom sms/e-mail avíza. SP vydá balík adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi po preukázaní totožnosti. Ak balík nie je možné doručiť z dôvodu nezastihnutia adresáta, o uvedenej skutočnosti informuje SP adresáta zaslaním sms/email avíza alebo zanechaním písomného oznámenia v domovej listovej schránke o uložení balíka na pošte. V takom prípade si môže adresát vyzdvihnúť balík na pošte uvedenej v oznámení/avíze, a to počas plynutia odbernej lehoty.